دریافت نوبت اینترنتی

شما میتوانید با دو روش استعلام براساس شناسه رهگیری یا سریال از اصالت گارانتی خود با خبر شوید.می توانید از طریق وب سایت به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص اعتبار گارانتی، وضعیت گارانتی و شرایط و ضوابط پشتیبانی از کالای انتخابی مهر سرمستان دسترسی پیدا کنید.

ما به آرامش شما می اندیشیم

در خانه به راحتی نوبت بگیرید ...