کنترل اصالت کالا

استعلام اصالت گارانتی کالا

شما میتوانید با سریال/IMEI1 از اصالت گارانتی خود با خبر شوید. می توانید از طریق وب سایت به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص اعتبار گارانتی، وضعیت گارانتی و همچنین شرایط و ضوابط پشتیبانی از کالای انتخابی مهر سرمستان دسترسی پیدا کنید.