>

خط مشی یکپارچه

ماموریت ما

شرکت خدماتی و تجاری مهرسرمستان بنابر مسئولیت خود در قبال ذینفعان و شناسایی آنها، مأموریت دارد با واردات از شرکای تجاری برند و معتبر خارجی در حوزه انواع تجهیزات IT به ویژه نوت بوک و موبایل منطبق با منابع کسب شده خروجی از تجزیه و تحلیل و نیازسنجی بازار، تأمین کالای هدفمند و ابتکارانه و منطبق با نیازهای مشتریان را توسعه و سامان بخشیده و با تعهد، پشتکار و همگام بودن با مشتریان محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را عرضه نماید. در این راستا ضمن اقدام به مسئولیتهای اجتماعی، برقراری ارتباط و یکپارچگی با جامعه نسبت به ارائه خدمات پس از فروش نوآورانه، ارزنده و دارای شعب گسترده در سراسر کشور، آسودگی خاطر مشتریان ر ا به صورت مداوم سرلوحه خود قرار داده و رضایت مشتریان را همواره در تمامی فعالی تهای خود مدنظر قرار میدهد.

آرمان

محصولات و خدمات ما انتخاب اول هر خانواده ایرانی باشند .

خط مشي یکپارچه

شرکت خدماتی و تجاری مهر سرمستان به عنوان سازمان پیشرو در بازرگانی تجهیزات IT به ویژه نوت بوک و موبایل در کشور با ایجاد تفکر مشتری محور، گامی بلند در جهت بهبود عملکرد سازمان برداشته است. بدین منظور اقدام به استقرار و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی کارکنان بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ، سیستم مدیریت کیفیت براساس الزامات ISO 9001:2015 ، سیستم اندازه گیری میزان رضایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10004:2012 و همچنین ISO 26000: 2015 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند :

  1. تمرکز بر مشتریان به منظور بر آورده کردن الزامات مشتریان
  2. ارتقا پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشتریان و نظرات آن ها در حداقل زمان
  3. توسعه و توانمند سازی منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان از طریق مشارکت و آموزش
  4. ارتقاء سطح انگیزشی منابع انسانی از طریق بهبود نظام انتخاب و ارزشیابی کارکنان و تاکید بر شایسته سالاری
  5. افزایش سهم بازار و توسعه نام آوری سازمان (برند) از طریق ارائه سبد محصولات و نوآوری و ارائه دهنده خدمات گارانتی
  6. حفظ و پیشگیری از آلودگی محیط زیست، حذف خطرات و کاهش ریسک ایمنی و بهداشت و ارتقاء ایمنی کارکنان
  7. یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و حفظ ارزش مسئولیتای سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود با انجام فعالیت ها خیرخواهانه

مدیریت ارشد این سازمان با مشارکت و مشاوره کارکنان، تعهد خود را نسبت به رعایات الزامات قانونی و بهبود مداوم و اثر بخشی این سیستم ها اعلام می دارد. همچنین در ابتدای هر دوره نسبت به تعیین اهداف در راستای این خط مشی اقدام و بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف تعریف شده را بررسی می نماید.

مدیرعامل