کیفیت خدمات ارائه شده در خدمات پس از فروش بازرگانی مهر

ما در مجموعه مهر خود را موظف می‌دانیم که بهترین خدمات ممکن را به شما مشتریان گرامی ارائه کنیم و اعتماد مشتریان به مجموعه را هویت خود می‌دانیم.

لطفاً در جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و رفع ایرادات بازخورد خود را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده را با ما به اشتراک بگذارید.